Leeskring    Haarlem- Centrum


Waarom lezen? Waarom een boek?
Richard Ford is naast schrijver ook docent letterkunde op een middelbare school.  Hij schrijft daar het volgende over.
Er is er altijd wel een die die zegt: “Ik snap niet wat zo’n boek met ons te maken heeft.”
  Dan zeg ik: “Moet alles altijd over jou gaan? Kun je niet van buiten af naar jezelf kijken? Kun je het leven van een ander niet gebruiken voor dat van jezelf?”

Eens per maand  bespreken wij een boek onder leiding van een vaste begeleider op een vaste locatie. 

Wij lezen/bespreken Nederlandse (of in het Nederlands vertaalde) romans uit verschillende landen, cultuur en tijd.
Deelnemers geven voorkeuren aan; de begeleider beslist over de definitieve keuze van het boek.

met een vaste begeleider 10 keer per seizoen aantal deelnemers: ongeveer 10
deelnemen/betalen per seizoen (cursus constructie)
 
  €100,00  (= voor 10 x)
alle deelnemers hebben op de bespreekavond het boek uitgelezen we zijn serieus met het boek, maar hechten ook aan gezelligheid
 

Het is altijd op maandagavond. Wil je meedoen? bel dan naar 023-5420711 /06-22682835
of mail naar hennyjellema@planet.nl

 

Er zal altijd wel een discussie blijven bestaan over wat tot literatuur gerekend kan worden en wat niet.  Toch maken wij wel onderscheid.
Wij lezen per seizoen in ieder geval 2 literaire klassiekers. Daarnaast eigentijds, al naar gelang de keuze van de mensen.

Hier vind je een lijst van de boeken die wij besproken hebben of die wij nog gaan bespreken.