terug

 

luister en lees  mee

Als de klok van Arnemuiden?
de havenzangers

Tekst om te printen, download hier.
Voor een oefening TEKST TEVEEL download hier.
De sleutel voor de docent (bij TEKS TEVEEL)  kun je hier downloaden.


Wend het roer, wij komen thuis gevaren

Rijk was de buit maar lang en zwaar de nacht

Land in zicht en onze ogen staren

Naar de kust die lokkend op ons wacht

Als de klok van Arnemuiden

Welkom thuis voor ons zal luiden

Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis

Als een schip op zee gebleven is

 

Rijke zee waarvan de vissers dromen

Want jij geeft brood aan man en vrouw en kind

Wrede zee, jij hebt zoveel genomen

In jouw schoot rust menig trouwe vrind

Als de klok van Arnemuiden

Welkom thuis voor ons zal luiden

Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis

Als een schip op zee gebleven is 

Als de klok van Arnemuiden

Welkom thuis voor ons zal luiden

Wordt de vreugde soms vermengd met droefenis

Als een schip op zee gebleven is.