Leeskring Haarlem-Centrum.
Tien bijeenkomsten per jaar op hetzelfde adres onder begeleiding van een vaste docent.
meer informatie
de leeslijst

Senia-groep; met Leeswijzer
Zeven bijeenkomsten per jaar. Om de beurt bij een van de 8 deelnemers thuis. Een van de deelnemers is voorzitter en doet dit voorzittersschap aan de hand van de Leeswijzer van stichting Senia.
Meer over stichting Senia.    
de leeslijst

Senia-Klassiek; met Leeswijzer
uitsluitend klassieke literatuur
Deelnemers van deze groep wonen verspreid over Nederland en komt online (JITSI-meet) bij elkaar.
 Een van de deelnemers is voorzitter en doet dit voorzittersschap aan de hand van de Leeswijzer van stichting Senia.
Klassiekers (senia.nl)
de leeslijst
Senia-zomergroep; met Leeswijzer
Deelnemers van deze groep vormen in juni-juli en augustus een leesgroep.
Meestal komt men 3x bij elkaar. Het is voor mensen, die wel e's leuk over een boek van gedachten willen wisselen, maar niet "vast" willen zitten.
Een van de deelnemers is voorzitter en doet dit voorzittersschap aan de hand van de Leeswijzer van stichting Senia.
In 2016 heb ik een keer meegedaan met zo'n groep.
leeslijst
VPRO - Brommer op ZEE